شورای عفاف و حجاب

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      دومین دوره کارگاه آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر صحیح
 
 
 
      ثبت‌نام اولین دوره گارگاه عمومی آموزش صحیح امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مطالبه‌گری مؤثر و انتقاد سازنده
 

برای ثبت‌نام در کارگاه آموزشی اینجا را کلیک کنید. (مهلت نام‌نویسی تا شنبه 23 آبان 1394)برای ثبت‌نام در کارگاه آموزشی اینجا را کلیک کنید. (مهلت نام‌نویسی تا شنبه 23 آبان 1394)

 
      حجاب
 
 
       اخبار و رویدادها